GEVAARLIJKE STOFFEN TRANSPORT

In samenwerking met SCS Training & Consultancy en JDKnowledge ontwikkelt IB-Vision diverse online applicaties t.b.v. het transport van gevaarlijke stoffen. SCS is gespecialiseerd wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen. JDKnowledge is een uitgever op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. IB-Vision onwikkelt software voor het online raadplegen van wet- en regelgeving en het online genereren van diverse transport documenten.

Gevaarlijke stoffen transport

DGPlus - Vervoer van gevaarlijke goederen

Het programma voor vervoer van gevaarlijke lading DGPlus biedt u de mogelijkheid om via internet informatie over gevaarlijke goederen te raadplegen, en verschillende soorten vervoersdocumenten te creëren.

Met Hazmat kunt u de volgende documenten creëren.

 • ADR/CMR documenten
 • ADR documenten van en naar zee- of luchthavens
 • IMO Dangerous goods declarations
 • IATA Dangerous goods declarations
 • NOTOC Special load Notification for Captain (ICAO/IATA)
 • ICAO/IATA checklists (non-radioactive, radioactive en dry ice)

Product informatie

 • Emergency Response Procedures
 • Medical First Aid Measures
 • Air Transport informatie
 • Sea Transport informatie
 • Road Transport informatie

De productinformatie en de documenten zijn in overeenstemming met:

 • ICAO Technical Instructions for the transport of Dangerous Goods (ICAO-TI)
 • IATA Dangerous Goods Regulations (IATA DGR)
 • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-code)
 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road(ADR).

:: www.dgplus2.nl ::

  DG.Plus logo

Special Load Notification to Captain (NOTOC)

https://www.dgplus2.nl


Vervoersdocumenten

Het programma voor vervoer van gevaarlijke lading HAZMAT biedt u de mogelijkheid om via internet informatie over gevaarlijke goederen te raadplegen, en verschillende soorten vervoersdocumenten te creëren.

Deze applicatie is geheel herschreven, en gaat verder onder de naam DGplus,

Hazmat

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.hazmat.nl/.


ICAO Technical Instructions

Voor OAG ontwikkelde IB-Vision de online versie van de ICAO Technical Instructions. OAG is de officiele partner van ICAO (International Civil Aviation Organization) voor de electronische versies van ICAO publicaties. IB-Vision levert sinds 2007 de software voor de Technical Instructions en de Emergency Response Guide.

:: meer info ::

ICAO - OACI - NKAO