E LEARNING

SCS Training & Consultancy

Sinds 2003 ontwikkelt IB-Vision in samenwerking met SCS Training & Consultancy online trainingen. SCS ontwikkelt de inhoudelijke training, IB-Vision ontwikkelt de applicatie en verzorgt de techniek. Alle trainingen zijn voorzien van korte examens om te beoordelen of de cursist de stof beheerst. Na ieder hoofdstuk dient de cursist een aantal vragen te beantwoorden. Als de cursist de minimale score behaald heeft, genereert de applicatie een certificaat ter bevestiging. Alle online trainingen zijn, voor zover vereist, goedgekeurd door de toepasselijke wetgevende en controlerende autoriteiten.
 

ATAN

In 2003 ontwikkelen IB-Vision en SCS een e-Learning training en applicatie in opdracht van de ATAN (nu ACN). Het betreft een security awareness training, geschikt voor personeel op en rond Schiphol.

ACN
 

PMT

In 2005 ontwikkelen IB-Vision en SCS Training & Consultancy een soortgelijke training/applicatie voor PMT Cargo Security BV. PMT Cargo Security BV heeft zich op Schiphol gespecialiseerd in de veiligheidscontrole van bagage en vracht.  
 

Ministerie

In 2007 worden IB-Vision en SCS door het ministerie van Verkeer & Waterstaat gevraagd een online security awareness training te ontwikkelen voor personeel op Schiphol.

Ministerie Verkeer en waterstaat

Vanwege de aangescherpte wet- en regelgeving dient elke werknemer op Schiphol een basis veiligenheidstraining te volgen. De oplossing van SCS en IB-Vision is erop gericht om een grote groep werknemers op eenvoudige en betaalbare wijze deze vereiste veiligheidstrainingen te verzorgen. De training wordt erkend door de autoriteiten, werkgevers op Schiphol voldoen derhalve aan de wettelijke trainingseisen voor het personeel.

Helideck Certification Agency

In 2008 ontwikkelen IB-Vision en SCS in nauw overleg met de Helideck Certification Agency de online training “Dangerous goods by air - offshore helicopter operations”. Een dangerous goods awareness training specifiek gericht op personeel dat betrokken is bij helicopter operaties. De training voldoet aan de trainingseisen van ICAO, categorie 7, 8 en 9. De Helideck Certification Agency (HCA) is de grootste autoriteit in de wereld op het gebied van onderwerpen gerelateerd aan het veilig en conform de regelgeving opereren van landingsplatforms voor helikopters - onshore, offshore en drijvend. De medewerkers hebben uitgebreide operationele ervaring als commerciële helikopterpiloot of -bemanningslid.

HCA

Martinair

Voor Martinair wordt vervolgens ook door IB-Vision en SCS een specifieke online training ontwikkeld. De Martinair Bewustwording Gevaarlijke Stoffen voldoet aan de trainingseisen van ICAO categorie 7, 8, 9, 10 en 11. Daarnaast zijn er ook Martinair-specifieke requirements toegevoegd aan de training. Martinair gebruikt de training om wereldwijd haar eigen personeel en afhandelaars te blijven trainen en zo de kennis up-to-date te houden.

IMDG

In 2009 ontwikkelen IB-Vision en SCS een IMDG-code training: “Awareness training for onshore based staff involved in logistics for oil and gas exploration and production”. IMDG is de internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Deze dient om de veiligheid van schip, lading en bemanning te waarborgen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.